EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Investeringsboost (OV-)infrastructuur goed nieuws voor vestigingsklimaat Metropoolregio Utrecht

Volgende week worden tijdens Notaoverleg MIRT de investeringsafspraken besproken die het kabinet gemaakt heeft met verschillende regio’s over het ontsluiten van grote woningbouwgebieden. Deze zijn een compliment waard. De grote werkgevers verenigd in Economic Board Utrecht zijn blij dat het Rijk en de regio afspraken hebben gemaakt over de aanleg van een nieuwe tramlijn (Merwedelijn) tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein en de ontsluiting van de Spoorzone/A1-zone in Amersfoort.

Met deze investeringen wordt op de draaischijf van Nederland tot 2030 de ontsluiting van meer dan 54.000 woningen mogelijk gemaakt en na 2030 nog eens ca 50.000 woningen.

Goed nieuws voor het vestigingsklimaat en toekomstige ambities van Metropoolregio Utrecht, die na Stockholm de meest competitieve regio van Europa is en zich wil ontwikkelen tot dé gezondheidsmetropool.

Duurzame mobiliteit is schakel in verstedelijkingsopgave

Duurzame mobiliteit en in het bijzonder OV vormt een cruciale schakel in onze verstedelijkingsopgave. De Merwedelijn en de Spoor-/A1-zone geven een impuls aan gezonde mensen in een gezonde leefomgeving door ontsluiting van nieuwe woon-en werklocaties, een lagere verkeersdruk en minder CO2-uitstoot.

Dit sluit naadloos aan bij ons credo:

‘Utrecht, het kloppend hart van een gezonde samenleving’

Voldoende, betaalbare en bereikbare woningen een must

Door de economische aantrekkelijkheid van onze regio, kent het al jaren de snelst groeiende woningmarkt met de krapste arbeidsmarkt van Nederland. De verwachting is dat dit zo blijft. Voldoende, betaalbare en bereikbare woningen in deze regio zijn volgens RaboResearch een must om nieuwe werknemers te werven en een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie.

En dat is hard nodig, want de krapte op de arbeidsmarkt is groot en de maatschappelijke opgaven zijn enorm. Met baanbrekend fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen leveren onze bedrijven en kennisinstellingen belangrijke bijdragen aan innovaties ten behoeve van de gezonde mens en gezonde leefomgeving.

Dit komt onder druk te staan als we onvoldoende -betaalbare-woningen bouwen en onze woningen en werklocaties niet bereikbaar zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat werknemers in cruciale beroepen, zoals verpleegkundig personeel van het UMC Utrecht, uit de regio vertrekken omdat ze geen betaalbare woningen kunnen vinden. Juist nu we in de zorg nieuwe mensen moeten aantrekken en personeel willen behouden. Ook wensen internationale werknemers goede huisvesting voor hen én hun gezin. Daarnaast dient het nijpend kamertekort onder nationale en internationale studenten zeer spoedig te worden teruggedrongen. Betere toegankelijkheid voor onderzoekers en studenten zijn van groot belang voor stad en de regio die dat talent hard nodig hebben.

Versterking vestigingsklimaat

Als Economic Board Utrecht steunen wij daarom de nationale doelstelling om 900.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2030. En we zijn verheugd dat onze regio er naar streeft bijna 10 procent van deze doelstelling op zich te nemen: 83.500 woningen.

Deze investeringen komen het hele land ten goede. In Metropoolregio Utrecht komen verschillende verkeersstromen vanuit heel Nederland samen. De regio vormt de spin in het web van het Nederlandse spoor- en wegennet. Bereikbaarheidsproblemen in deze regio hebben directe gevolgen voor andere delen van Nederland. De landelijke mobiliteitsproblemen rond de snelst groeiende steden van Nederland worden de komende jaren alleen maar groter. De bestaande (OV)-infrastructuur kan het nu al niet aan en daarom is het van belang dat de infrastructuur uitgebreid wordt. Met de afspraken die nu met Metropoolregio Utrecht zijn gemaakt, wordt het mogelijk de noodzakelijke groei in woningen en bereikbare arbeidsplaatsen in de regio te faciliteren.

Deze investeringsimpuls is een belangrijke eerste stap voor de versterking van het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Utrecht.

Economic Board Utrecht roept de Kamer op om de afspraken te steunen en komende jaren de bereikbaarheidsopgave van Metropoolregio Utrecht op de landelijke politieke agenda te houden.

Actieagenda

Hier vind je de Actieagenda Metropoolregio Utrecht:

EBU Actieagenda – Metropoolregio Utrecht