EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Utrecht, Heart of Health

Utrecht, Heart of Health is de regio waar we samenwerken aan een gezondere, duurzamere toekomst. Hier ontwikkelen we oplossingen en innovaties die ons in staat stellen fysiek, mentaal en sociaal gezonder te leven, in een omgeving die daaraan bijdraagt.

Het is nu belangrijker dan ooit dat we duurzaam en klimaatvriendelijk leven, met aandacht voor natuur en biodiversiteit. In onze regio vind je bedrijven, overheden en kennisinstellingen die op al deze gebieden samenwerken aan een gezonde samenleving wereldwijd.

Heart of Health is een initiatief van de Economic Board Utrecht en partners. Samen koesteren we de ambitie om als regio zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan een gezonde wereld. Met toonaangevende bedrijven, instellingen en overheden hebben we de vaardigheden, de middelen, het talent én de voorzieningen om dit doel te realiseren. We bevinden ons in het hart van Europa en zijn #1 meest competitieve regio. We zijn ervan overtuigd dat een gezonde levensstijl hand in hand gaat met een duurzame, welvarende en energiebewuste stedelijke omgeving.

Gezonde mensen

Utrecht, Heart of Health is dé regio waarin we samenwerken aan een gezondere, duurzamere wereld van morgen. We ontwikkelen hier oplossingen en innovaties die ervoor zorgen dat we een gezonder leven kunnen leiden op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Gezonde leefomgeving

Wij zetten ons in de regio Utrecht in voor een leefomgeving die bijdraagt aan de gezondheid. Want het is belangrijker dan ooit dat we duurzaam en klimaatvriendelijk leven, met oog voor de natuur en biodiversiteit.

Gezonde samenleving

In onze regio vind je bedrijven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die op al die gebieden samenwerken om een gezonde samenleving te creëren. Onze ambities zijn groot. Want wij willen onze kennis, expertise en samenwerkingen inzetten om als regio het meest bij te dragen aan een gezondere, duurzamere wereld.

Lees verder op de website Utrecht, Heart of Health.

Daar vind je onder meer verhalen over uiteenlopende manieren waarop wordt bijgedragen aan een gezondere, duurzamere wereld. En kun je zelf ook aansluiten bij onze gezamenlijke missie!