EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://www.utrechtregion.com


Go to utrechtregion.com
Home

Minister Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd voor gesprek actieagenda regio Utrecht

De Economic Board Utrecht (EBU) wil met het kabinet aan de slag om de gezondste regio van Europa te worden. De EBU heeft in een brief minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd om in gesprek te gaan over een meerjarige actieagenda.

Als nieuwe Economic Board van een van de meest competitieve regio’s van Europa is de EBU blij met een kabinet dat investeert in de grote transities, in onderwijs, innovatie en onderzoek, in brede welvaart en in internationale concurrentiekracht en connectiviteit. De regio Utrecht heeft een unieke hoeveelheid gebundelde kennis en proactief bedrijfsleven binnen een compacte regio. De regio Utrecht kan, wil en moet een substantiële bijdrage leveren aan een voor Nederland cruciale opgave: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving.

Klik hier om de brief van de Economic Board Utrecht te lezen.