EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Actieagenda Metropoolregio Utrecht

Maandag 13 juni ontving de Economic Board Utrecht minister Adriaansens tijdens haar werkbezoek aan Utrecht Science Park en Genmab. De EBU heeft tijdens deze bijeenkomst de EBU Actie Agenda – Metropoolregio Utrecht aangeboden. De actieagenda geeft weer waar de regio Utrecht de komende jaren aan werkt op gebied van economie, innovatie en de randvoorwaarden die daarvoor op orde moeten zijn en is een handreiking naar de minister om de komende vier jaar samen te werken op deze thema’s.

Lees hier de speech van Economic Board Utrecht voorzitter Sharon Dijksma:

Van harte welkom en een bijzonder warm welkom voor minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Genmab dank voor de gastvrijheid, fijn dat we bij u deze tweede EBU Boardmeeting kunnen houden. Een meeting bij een internationaal biotechnologiebedrijf dat tot de absolute wereldtop behoort.

Over topposities gesproken: onlangs vertelde ik in het FD dat het goed gaat met de regio Utrecht, een metropoolregio met ánderhalf miljoen inwoners. Het gaat zelfs zo goed, dat we al jaren meedraaien in de top van Nederland én Europa. We hebben zilver, maar we willen goud en we gáán voor goud. Dat willen we doen door een droom te verwezenlijken, namelijk de gezondste regio van Europa én zelfs van de hele wereld te worden. We hebben er meteen een mooi motto bij bedacht: “Utrecht: Beating Heart of a Healthy Society”. Utrecht wil het kloppend hart van een gezonde samenleving zijn.

Noem het brutaal, noem het overambitieus, want waarom zou een regio in het hart van Nederland kunnen uitgroeien tot het gezondste stukje aarde? Goede vraag! Het antwoord zit hem in het feit dat in Nederland al veel gebeurt op het gebied van gezonde mens en gezonde leefomgeving.

En dat de Regio Utrecht het epicentrum is van het ontwikkelen, testen en uitrollen van gezonde en slimme innovaties die ons leven beter, langer en veiliger kunnen maken.

In Utrecht wordt bijvoorbeeld gewerkt aan medicatie waar geen dierproef meer aan te pas komt, in Hilversum worden games ontwikkeld die het leven van dementerende ouderen aangenamer maken. In Amersfoort worden geodata verzameld om beter te snappen hoe bijvoorbeeld trillingen en luchtkwaliteit kunnen worden aangepakt om onze leefomgeving gezonder te maken.

Zomaar een paar voorbeelden, maar daar verander je de wereld niet mee. Misschien vraagt u zich af wat ik mij voorstel van de gezondste regio ter wereld.

Mijn antwoord is dan: heel veel! Ik zie van alles ontstaan, zoals campussen waar ondernemers de ruimte hebben om te groeien en vooroplopen in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op gezonde mensen. Ik zie nieuwe, slimme woningen in een groene, gezonde leefomgeving. Ik droom van een regio die koploper is in het ontwikkelen, testen en uitrollen van innovaties om de gezondheidszorg niet alleen goed en bereikbaar, maar ook betaalbaar te houden. Een toekomst waarin we alleen nog gebieden ontwikkelen waarin mensen langer gezond leven… zoals in Utrecht de Cartesiusdriehoek.

We willen vooroplopen in het beschermen van onze democratische waarden, onder meer door een visie te ontwikkelen op hoe we data tegenover filterbubbels en nepnieuws zetten.

Grote ambities en het zijn niet alleen mijn ambities. Na mij hoort u sprekers die dieper op de materie ingaan. Onze dromen moeten leiden tot ideeën, initiatieven, innovaties, bedrijvigheid en bovenal áctie. Want je mág groot dromen, maar de volgende stap moet dan echt durven en doén zijn. En délen, want al die kennis en kunde houden we niet voor onszelf, we willen die delen met andere regio’s in Nederland en internationaal.

Daarom hebben we actieplan ontwikkeld, waarin staat beschreven hoe wij willen uitgroeien tot de gezondste regio ter wereld, een plek waar groene economische kansen liggen, waar het gezond leven is, het kloppende hart van een gezonde wereld. Zeker, we leggen de lat hoog en ja, we kunnen veel zelf. Er is potentieel genoeg hier, maar om van zilver goud te maken, hebben we ook de steun uit Den Haag en Brussel nodig, want gezondheid is onze gedeelde verantwoordelijkheid.

Maar volgens mij spreken het kabinet en deze regio dezelfde taal, dus we gaan elkaar de komende vier jaar zeker vinden. En dat is nodig, want er liggen nog genoeg uitdagingen waar we een samen oplossingen voor moeten bedenken en ontwikkelen.

De Regio Utrecht heeft bijvoorbeeld de krapste arbeidsmarkt in Nederland, de bereikbaarheid en betaalbaarheid van deze regio zijn echt een uitdaging, net als de vraag hoe we wetenschappelijke kennis om gaan zetten in verdienmodellen.

Genoeg te dromen en te doen en ik zie deze meeting als het startschot van een langdurige samenwerking op onze ambitie met EZK en andere ministeries. Tijd om het stokje door te geven aan de volgende spreker. Laat u zich inspireren vanavond en laten we elkaar de komende tijd blijven uitdagen. Ik kijk uit naar een gezonde samenwerking!

Sharon Dijksma, Voorzitter Economic Board Utrecht