EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Utrechtse Miljoenenontbijt in het teken van uitdagingen op de arbeidsmarkt

Het Utrechtse Miljoenenontbijt, een bijeenkomst met 150 ondernemers uit de regio, stond vandaag grotendeels in het teken van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het Miljoenenontbijt werd mede-georganiseerd door de Economic Board Utrecht met als doel om met bedrijven en instellingen in gesprek te gaan over de Miljoenennota en welke oplossingsrichtingen er zijn om de grote uitdagingen, ook op het gebied van de inflatie en de energiecrisis, aan te pakken.

Tijdens ons miljoenenontbijt vond een paneldiscussie tussen Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Sharon Dijksma (voorzitter Economic Board Utrecht) Marieke Blom (ING) en Agnes Koops-Aukes (PwC) plaats waar deze thema’s en oplossingsrichtingen werden besproken. Zo ging het onder meer over de mogelijkheid om mensen meer uren te laten werken, technologische oplossingen en het aantrekken en behouden van talent.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Meer uren werken is onderdeel van de oplossing, maar dat kan alleen als de maatschappelijke randvoorwaarden ook kloppen. Bijvoorbeeld dat er voor je kind ook daadwerkelijk een plek op de opvang is en die betaalbaar is.” Ingrid Thijssen beaamt dat: “Werk en meer werken moet lonen, zowel financieel als work-life balance.”

Volgens Marieke Blom blijft arbeidskrapte de komende jaren een uitdaging, al kan technologie een rol spelen bij de oplossingen. Blom: “We moeten ook goed kijken welk werk een installateur, bijvoorbeeld, wel doet en welk werk minder prioriteit heeft. Hierop kan met normen en prikkels gestuurd worden.” Agnes Koops-Aukes vult aan: “Door corona hebben wij als werkgever geleerd dat flexibel werken ‘echt werkt’. Van controle naar vertrouwen in werknemers. Dit zorgt ervoor dat onze werknemers privé en werk nu beter kunnen combineren.”

Reactie Economic Board op miljoenennota

Economic Board Utrecht is blij dat het Rijk in haar Miljoenennota 2023 extra geld uittrekt voor de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, waarbij in het bijzonder extra aandacht is voor het mbo. Met het Regionaal Investeringsfonds worden middelen beschikbaar gesteld voor duurzame publiek-private samenwerking van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en regionale overheden. Dit is hard nodig, want we zien het aantrekken en behouden van talent als één van de grootste uitdagingen van de komende jaren.

De regio Utrecht is hier vanuit de Utrecht Talent Alliantie al mee aan de slag. Tegelijkertijd is de opgave enorm en merken we aan alle kanten dat de arbeidsmarkt piept en kraakt. Vitale functies zoals het openbaar vervoer moeten hun dienstverlening aanpassen, omdat er geen personeel is. We maken ons zorgen of de aangekondigde investeringen voldoende zijn. Vergrijzing en de toegenomen zorgvraag zullen een zware wissel trekken op het huidige systeem. De Economic Board Utrecht speelt graag een actieve rol bij het oplossen van deze uitdagingen en gaat hierover in gesprek met de betrokken ministeries.

Wij zijn daarnaast verheugd met de dempende maatregelen die zijn aangekondigd met betrekking tot de energieprijzen. Tegelijkertijd blijft compensatie voor de toenemende energieprijzen (voorlopig) voor ondernemers uit. Dat is een groot punt van zorg. Rond november wordt een regeling verwacht voor energie-intensieve bedrijven, maar de omvang en reikwijdte is nog onbekend. Wat hieruit blijkt is dat een energietransitie nog harder en sneller nodig is. In de Miljoenennota constateren we echter een aantal maatregelen die dat tegenwerken. De stimulering van verduurzaming en vermindering van energieafhankelijkheid is positief. Tegelijkertijd is er sprake van lastenverzwaring voor ondernemers, waardoor de investeringsruimte in duurzaamheid wordt afgeremd. Ook is er geen concrete extra tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten aangekondigd.