EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Initiatieven

We werken samen met ons netwerk aan het behalen van onze ambities door de inzet op initiatieven die we zelf starten of die we steunen. Dat is de kern van ons werk. We agenderen, prioriteren en jagen aan. Lees hieronder meer over onze initiatieven

Utrecht Talent Alliantie

Ieders talent op de juiste plek. De alliantie voor Human Capital in de Utrecht Region.

Utrecht Talent Alliantie

Ieders talent op de juiste plek. De alliantie voor Human Capital in de Utrecht Region en Gooi- en Vechtstreek. Doe je mee?

 

Voor welke uitdaging staan we?

Op delen van de arbeidsmarkt sluit het personeelsaanbod onvoldoende aan op de vraag. Deze dynamiek versnelt. Daarom is aanvulling nodig op het traditionele arbeidsmarktbeleid. Dat is de opgave van de Utrecht Talent Alliantie

 

Urgentie door structurele ontwikkelingen

Er is sprake van versnelde krimp van sectoren door de coronacrisis, blijvende tekorten in omvangrijke beroepsgroepen, kwetsbaarheden zijn door de crisis uitvergroot zoals digitale vaardigheden die onvoldoende aansluiten bij de vraag

 

Ambities en doelstellingen

  • In onze regio vinden soepele en veilige overstappen plaats van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. 10.500 extra overstappen per jaar, 73.500 in 7 jaar.
  • Leven lang ontwikkelen is het nieuwe normaal en voor iedereen vanzelfsprekend. 85.700 extra deelnemers per jaar, 600.000 in 7 jaar.
  • De beroepsbevolking in onze regio is digitaal vaardig. 16.000 extra personen bereiken basisniveau digitale vaardigheden per jaar, 112.000 in 7 jaar.

Coronaproof

De veerkracht van de regionale arbeidsmarkt moet zich nu bewijzen. De alliantie coördineert middelen en voorkomt versnippering en overlap van arbeidsmarktacties door gezamenlijke aanpak en toewijding.