Over EBU

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Er is sprake van toenemende verstedelijking en vergrijzing. Natuurlijke hulpbronnen raken op en nieuwe technologische toepassingen zetten alles op zijn kop.

Hoe houden we de zorg betaalbaar en blijven we gezond? Hoe kunnen we snel nieuwe oplossingen vinden voor de energietransitie naar een groene en circulaire economie? Welke technologieën kunnen ons daarbij helpen?

Als Economic Board Utrecht (EBU) geloven wij dat deze uitdagingen ons economische kansen bieden. Wij helpen daarom bedrijven groene, gezonde en slimme business cases investeerbaar te maken. Business cases met oplossingen voor deze uitdagingen. Oplossingen die werken en werk creëren.

We zijn niet voor niets de meest competitieve regio van Europa!

Als EBU verbinden wij sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. In nieuwe coalities koppelen we bedrijven aan overheden en kennisinstellingen. Coalities met schaalbare initiatieven, die leiden tot nieuwe producten en diensten om het leven hier en elders Groener, Gezonder en Slimmer te maken. Initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.

Get Connected
Wilt u meer weten, kunnen wij u ondersteuning bieden bij uw initiatief of wilt u aanhaken op een van onze bestaande initiatieven? Neem dan contact met ons op.

Doe mee, meldt u aan voor onze nieuwsbrief of neem contact op met een van onze domeinmanagers.

 

Groen

Irene ten Dam
De verstedelijking van de regio vraagt extra aandacht voor een gezond binnen- en buitenklimaat, schone lucht en slim gebruik van duurzame energie. Dit vereist renovaties van bestaande bouw, maar ook duurzame, circulaire sloop en vervangende nieuwbouw.

Gezond

Jelle en Freek
Samen werken aan een gezonde, leefbare samenleving met vitale bewoners in vitale wijken, met nieuwe samenwerkingsvormen, zelfregie en economische kansen; dat is waar het binnen het domein Gezond om draait.

Slim

Heerd Jan
De explosieve groei van steden wereldwijd zorgt voor een toenemende vraag naar slimme technologie en slimme diensten om die steden leefbaar te houden. De regio Utrecht is dé regio waar creatieve en innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving een plek krijgen.

Human Capital Agenda

Ramses de Groot
De toenemende technologisering en digitalisering vraagt nieuwe competenties van de huidige arbeidsmarkt. Het cluster Human Capital Agenda (HCA) van de Economic Board Utrecht (EBU) brengt de kloof in kaart die bestaat tussen onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze kloof waar mogelijk.

Internationalisation

Jaap Breugem
Utrecht is een van de aantrekkelijkste vestigingsregio’s van Europa. Behoud van die positie is van groot belang voor het aantrekken van talent en investeringen uit het buitenland. Daarom wordt in EBU-verband samengewerkt aan de internationale kwaliteit en reputatie van de regio.