EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Hoe staat het ervoor met de regionale economie? We geven elk kwartaal een update.

Voor de regionaal-economische strategie van de regio Utrecht koppelen we het economisch en innovatiepotentieel aan maatschappelijke opgaven zoals gezond stedelijk leven. Dit vraagt om een monitoring die zowel een beeld schetst van de regionale economie & competitiviteit alsook van de regionale maatschappelijke opgaven. In het regionaal-economisch dashboard schetsen we zo’n uitgebreid maatschappelijk beeld waarbij we een beeld krijgen van de brede welvaart in regio Utrecht.

Economisch dashboard

Hieronder is het regionaal-economisch dashboard voor de regio Utrecht te vinden. In dit dashboard hebben we zo’n 60 indicatoren bijeengebracht die een beeld te schetsen van de ontwikkelingen in de regionale economie en van de brede welvaart. Daarbij maken we gebruik van openbare data, o.a. van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De economische regio Utrecht omvat in dit dashboard de provincie Utrecht plus de aangrenzende regio’s Gooi en Vechtstreek en Veluwe.

Het gaat overwegend goed met de regio Utrecht

In de regio Utrecht hebben bovengemiddeld veel mensen werk en het Utrechts inkomen is ook bovengemiddeld. Verder hebben Utrechtse burgers een relatief goede gezondheid, veel Utrechters voelen zich gezond. De economische groei ligt net boven het landelijk gemiddelde. Het opleidingsniveau ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Er zijn wel duidelijke verschillen binnen de regio; zo ligt het aantal mensen met een praktijkgerichte opleiding in de gebieden Veenendaal en Veluwe hoger dan in stadsgewest Utrecht. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het vervoerssysteem en de mobiliteitsscore verbetert.

vooruitzichten

De Utrechtse economie is, samen met de Nederlandse economie, goed herstelt van de coronacrisis. In de jaren 2021-2022 was er sprake van een flinke BBP-groei. Vanaf 2023 is deze groei gestagneerd. De arbeidsmarktkrapte zorgt er aan de ene kant voor dat veel Utrechters een goede kans hebben op (verbeterde) baan. Tegelijkertijd worden veel ondernemingen gehinderd in hun bedrijvigheid door de personeelstekorten. Ook maatschappelijke opgaven (zoals de energietransitie en goede zorg) komen in de knel door een gebrek aan vakkundig personeel.
De stijgingen van de prijzen hebben er voor gezorgd dat de koopkracht van veel burgers is achteruit gegaan in 2022. Vooral lagere inkomens zijn hierdoor in de financiële problemen geraakt.

Bezoek nu het economisch dashboard:

Vragen?

Elk kwartaal wordt het economisch dashboard geüpdatet. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met economisch onderzoeker Dijs Punt via dijs.punt@provincie-utrecht.nl