EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Hoe staat het ervoor met de regionale economie? We geven elk kwartaal een update.

De regionaal-economische strategie in regio Utrecht komt tot stand door een bewuste koppeling van economisch en innovatiepotentieel aan maatschappelijke opgaven zoals gezond stedelijk leven. Dit vraagt om een vernieuwde vorm van monitoring: een vorm die niet alleen indicatoren meeneemt die een beeld schetsen van vestigings-, ondernemers- en innovatieklimaat (competitiveness) maar ook van de regionale maatschappelijke opgaven die als ‘marktvraag’ kunnen worden beschouwd en dus een beeld geven van de brede welvaart in de regio.

Economisch dashboard

Op onze website is nu ook het regionaal-economisch dashboard voor de regio Utrecht te vinden. In dit dashboard zijn zo’n 60 indicatoren bijeengebracht om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen in de regionale economie in brede zin. Daarbij maken we gebruik van openbare data, o.a. van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor de analyse kijken we niet alleen naar de stad Utrecht en directe omgeving: de economische regio Utrecht omvat in dit dashboard de provincie Utrecht plus de aangrenzende regio’s Gooi en Vechtstreek en Veluwe.

Het gaat goed met regio Utrecht

De cijfers wijzen uit dat er bovengemiddeld veel mensen werk hebben en zich gezond voelen. De economische groei ligt net boven het landelijk gemiddelde. Het opleidingsniveau ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Er zijn verschillen binnen de regio; zo ligt het aantal mensen met een praktijkgerichte opleiding in de gebieden Veendaal en Veluwe hoger dan in stadsgewest Utrecht.

Wonen en werken

Er zijn grote verschillen als het gaat om het aandeel mensen dat werkt in de eigen woonplaats. In De Bilt en in Hilversum werkt 22% in de eigen gemeente. In Bunschoten is dat 51%, in Utrecht 46% en in Veenendaal 37%. Vooral in kleinere gemeenten werken inwoners in aangrenzende gemeenten/regio’s. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het vervoerssysteem en de mobiliteitsscore verbetert.

De leegstand van kantoren is duidelijk gedaald. Ook is de voorraad kantoormeters gedaald, mede dankzij actieve transformatie van panden.

Vooruitzichten

Vele onzekerheden in de mondiale economie maken het lastig om een helder beeld te schetsen van de economische vooruitzichten voor de regio. Stijging van de rente en onzekerheid kunnen leiden tot lagere consumentenbestedingen. Ondernemers kampen met de gevolgen van twee jaar coronacrisis. Personeelstekorten zijn in onze regio nagenoeg even groot als in de rest van Nederland: momenteel (Q3 2022) zegt ruim een derde van de ondernemers niet te kunnen groeien door personeelsgebrek.

Prijsstijgingen van grondstoffen, energie en transport zijn niet altijd volledig door te belasten, wat ondernemers raakt in hun investeringsruimte. Het economisch klimaat voor ondernemers verslechtert: inmiddels denkt 17% van de Utrechtse ondernemers en 24% van de ondernemers in Gooi & Vechtstreek dat de omzet het komende kwartaal zal dalen. Drie maanden geleden gold dat nog voor 8% van de ondernemers.

Bezoek nu het economisch dashboard:

Vragen?

Elk kwartaal wordt het economisch dashboard geüpdatet. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onderzoekscoördinator Monique Roso via monique.roso@provincie-utrecht.nl