EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Economic Board Utrecht roept op tot behoud Nationaal Groeifonds

In een gezamenlijke oproep naar de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat pleiten alle Economic Boards in Nederland voor het voortzetten van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds en blijvende investeringen in het verdienvermogen van Nederland. Ook Economic Board Utrecht heeft de brief ondertekend.

Het Nationaal Groeifonds speelt een essentiële rol in het versterken van het innovatie- en vestigingsklimaat in Nederland. Recente ontwikkelingen tonen aan dat de Nederlandse industrie krimpt en investeringen afnemen. Dit is zorgwekkend, vooral gezien de daling van Nederland van de 2e naar de 7e plaats op de WIPO-innovatieranglijst in 5 jaar tijd.

Economic Board Utrecht zet zich actief in voor een sterke regio door de economie toekomstgericht en duurzaam te versterken. Investeringen uit het Nationaal Groeifonds zijn van essentieel belang voor deze ambitie. Het Nationaal Groeifonds fungeert als vliegwiel, verlaagt investeringsrisico’s en bevordert publiek-private samenwerkingsverbanden. Hierdoor draagt het fonds direct bij aan het verdienvermogen van Nederland, ons vestigingsklimaat, onze welvaart en die van onze kinderen.

Michiel Dijkman, directeur van Economic Board Utrecht, benadrukt: “Onderzoek toont aan dat iedere euro die tot 2035 vanuit het Nationaal Groeifonds wordt geïnvesteerd, minimaal € 4,- aan bbp-rendement oplevert. Het fonds zorgt daarnaast voor meer toekomstbestendige banen én een stevige concurrentiepositie van Nederland wereldwijd. Juist in deze tijd is blijven investeren in het verdienvermogen van Nederland broodnodig!”

In een brief aan de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat roepen de Economic Boards van Nederland op om de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds intact te houden en in de toekomst duurzaam te blijven investeren in het verdienvermogen van Nederland.

Lees hier de Brief inzake NGF namens de Economic Boards in Nederland.