EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Michiel Dijkman nieuwe directeur Economic Board Utrecht

Met trots laten we weten dat drs. Michiel Dijkman aantreedt als directeur van de Economic Board Utrecht (EBU). In Michiel Dijkman hebben we een energieke en creatieve verbinder gevonden die zich samen met voorzitter Sharon Dijksma en de voltallige board gaat inzetten om de ambities van de EBU te realiseren.

Het doel van de EBU is de regio Utrecht wereldwijd op de kaart zetten op het thema ‘gezond’. Het gaat om een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden. Door hun netwerk-, denk- en lobbykracht te bundelen willen de partijen internationaal koploper worden als het gaat om hun bijdrage aan gezonde mensen en een gezonde leefomgeving. Onze regio kent een drietal sterke ecosystemen: life sciences & health, het geo-cluster en media-tech, die in samenspel uniek zijn in Nederland. Gezamenlijk hebben wij de ambitie om de gezondste regio van Europa te zijn.

Rients Schuddebeurs, voorzitter van de raad van toezicht van de EBU, was nauw betrokken bij de selectieprocedure: “Van groot belang is ons te realiseren dat de motor van onze regio ligt in de kracht van het bedrijfsleven in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen. De komst van Michiel brengt door zijn ervaring in het bedrijfsleven veel toegevoegde waarde.”

Dijkmans publieke en private ervaring, daadkracht, ambitie en zijn brede netwerk – ook in bestuurlijk en politiek Den Haag en Brussel – zijn onder meer factoren waarmee Dijkman een waardevolle bijdrage zal leveren aan de EBU en daarmee aan onze regio. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

drs. Michiel C.T.H. Dijkman

Directeur Economic Board Utrecht