EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Regio Utrecht ontwikkelt internationale strategie en gaat daarmee 'from volume to value'

Om de florerende Utrechtse economie toekomstbestendig te maken moeten er harde en strategische keuzes worden gemaakt om specifieke buitenlandse bedrijven en investeringen aan te trekken.

In het Utrechtse hoofdkantoor van VodafoneZiggo werd een achttiental bestuurders van regionale bedrijven, overheden en kennisinstellingen welkom geheten door Fleur van Beem, Executive Director Strategy, Insights & Digital Transformation VodafoneZiggo (foto, linksonder).

Om de florerende Utrechtse economie toekomstbestendig te maken moeten er harde en strategische keuzes worden gemaakt om specifieke buitenlandse bedrijven en investeringen aan te trekken. “We bevinden ons in de luxepositie dat we kunnen bepalen welke bedrijven we willen aantrekken.” zegt Willem-Jan Stegeman wethouder Gemeente Amersfoort.

Hilde van der Meer (foto, onder midden) van NFIA stelt: “Hoe duidelijker Utrecht is in wat je wil, hoe beter en sneller wij als NFIA aan de slag kunnen.” De verschillende partijen komen overeen dat Utrecht gepositioneerd moet worden als ‘Heart of Health’, waarbij de gezonde mens, de gezonde leefomgeving en de gezonde (digitale) samenleving centraal staan.

Sharon Dijksma, burgermeester van Utrecht en voorzitter van Economic Board Utrecht (foto, rechtsonder) voegde toe: “Bedrijven in onze regio moeten in staat worden gesteld hun eigen buren te kiezen.” Deze clustering bevordert onze topsectoren.

Nu is de tijd van actie aangebroken en moeten woorden omgezet worden in daden. Gezamenlijk de schouders onder een gemeenschappelijke visie voor Utrecht in de wereld.

Regionale bedrijven, overheden en kennisinstellingen zetten de schouders onder een gemeenschappelijke visie voor Utrecht in de wereld: ‘Heart of Health’.

Foto’s: Jos Hummelen