EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Regio Utrecht wordt gezondheidsmetropool

De Economic Board Utrecht (EBU) is terug in nieuwe vorm. Het doel is de regio Utrecht wereldwijd op de kaart zetten op het thema gezondheid. Het gaat om een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden. Door hun netwerk-, denk- en lobbykracht te bundelen willen de partijen internationaal koploper worden als het gaat om hun bijdrage aan gezonde mensen en een gezonde leefomgeving. De boardleden kwamen 10 februari 2022 voor het eerst bij elkaar.

De metropoolregio Utrecht heeft hiervoor een sterke uitgangspositie. Het is economisch een van de meest competitieve regio’s in Europa met een sterke groei, veel aanwezige kennis en talent en een gunstige ligging. Nergens in Nederland is de brede welvaart dan ook zo hoog als hier. De regio heeft alles in huis om internationaal op te kaart te komen staan als gezondheidsmetropool.

Er liggen enorme kansen voor de regio Utrecht, vooral op het gebied van gezondheid. Juist nu, te midden van een pandemie die de hele wereld al twee jaar op haar kop zet, zien we hoe belangrijk dit thema is. We hebben alles in huis om koploper te worden als het gaat om onderzoek, behandelingen en het inrichten van een gezonde leefomgeving. Het is dus tijd om de krachten bundelen en alle potentie uit de metropoolregio te halen.”

Voorzitter van de EBU Sharon Dijksma

In totaal werkt bijna een vijfde van alle beschikbare arbeid in de regio in de gezondheidssector en zijn hierin meer dan tweeduizend bedrijven en honderd startups actief. Vijftig procent van al het landelijke onderzoek en ontwikkeling in medische wetenschap vindt hier plaats en twintig procent van alle Nederlandse onderzoekers op het gebied van gezondheid en biotechnologie werk hier. Met het Utrecht Science Park, het grootste science park van Nederland, als hart van de gezondheidseconomie ligt er dus een sterke basis voor de ambities van de EBU.

Toch benut de regio haar economische potentie niet volledig. Het vestigings- en investeringsklimaat is nog niet op het niveau waar het kan zijn en de concurrentie met andere regio’s is groot. Er zijn uitdagingen op gebied van het aantrekken van talent, gezonde verstedelijking en het verduurzamen van het mkb. Om die reden is de EBU nieuw leven ingeblazen. Door zich op landelijk en internationaal niveau duidelijker te profileren en het kennis- en innovatieklimaat te versterken wordt de regio nog aantrekkelijker.

De eerste boardvergadering stond onder andere in het teken van de kansen die het nieuwe Regeerakkoord brengt en de positionering van de regio Utrecht. De boardleden zijn blij met de ambities van het nieuwe kabinet en hebben gezonde plannen op de plank liggen om in te dienen.

De partijen die deelnemen aan de EBU zijn ASR, Nyenrode, Hogeschool Utrecht, RIVM, Arcadis, Ballast Nedam, Rabobank, gemeente Amersfoort, gemeente Hilversum, NPO, Jaarbeurs, Royal HaskoningDHV, Universiteit Utrecht, NS, UMC Utrecht, PON, Provincie Utrecht, Achmea, Genmab, ROM Regio Utrecht, FC Utrecht, ProRail, FrieslandCampina, VodafoneZiggo en de gemeente Utrecht.