EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Succes voor regio Utrecht bij Nationaal Groeifonds

Via de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds gaat het kabinet honderden miljoenen investeren in innovatie en kennisontwikkeling. Bij 14 van de gehonoreerde 28 voorstellen is er sprake van betrokkenheid van regio Utrecht. Van nieuwe therapeutische oplossingen in de strijd tegen kanker tot omscholing ten behoeve van de energietransitie. Het Nationaal Groeifonds geeft een hiermee impuls aan projecten die bijdragen aan een gezondere wereld.

Bedrijven en kennisinstellingen uit regio Utrecht behoren tot de wereldwijde top en leveren een belangrijke bijdrage aan gezonde mensen in een gezonde leefomgeving. Felicitaties aan alle initiatiefnemers van de gehonoreerde projecten, waaronder enkele van onze boardleden.

Sharon Dijksma, voorzitter Economic Board Utrecht

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 zo’n 20 miljard euro op twee terreinen: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een structurele en duurzame economische groei van Nederland. In april 2021 kregen al 10 projecten een (voorwaardelijke) toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Met de toekenningen en reserveringen voor de tweede tranche van het Nationaal Groeifonds komen daar nog eens 28 projecten bij voor een totaalbedrag van 6,3 miljard euro. Bij 14 van deze 28 projecten is er betrokkenheid vanuit regio Utrecht.

Enkele successen uitgelicht

  • Oncode-PACT (325 miljoen). Door het preklinische ontwikkelproces te versnellen, verbeteren en innoveren, wil Oncode-PACT waardevolle kankermedicijnen sneller en tegen lagere kosten ontwikkelen en eerder bij patiënten krijgen. Van groot nationaal en internationaal belang.
  • De Nationale LLO Katalysator (328 miljoen). De LLO Katalysator gaat de beroepsbevolking ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor de veranderende arbeidsmarkt en toekomstige transities.
  • Toekomstbestendige leefomgeving (reservering 100 miljoen): Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur. Door publiek-privaat samen te werken worden producten, diensten en kennis ontwikkeld voor een toekomstbestendige leefomgeving, betaalbaar en bereikbaar voor alle inwoners.
  • Biotech Booster (50 miljoen en 196 miljoen voorwaardelijk): investeringen in biotechnologie bieden oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld door met preventieprogramma’s mensen gezonder te maken. Deze vernieuwingen zijn vaak kostbaar en kennen lange ontwikkeltijden. Biotech heeft een nieuwe aanpak met een nationaal netwerk waardoor knelpunten sneller opgelost kunnen worden.

We zijn als Universiteit Utrecht heel ingenomen met de uitslag van deze ronde. We zijn betrokken bij vele aanvragen die invulling geven aan onze verantwoordelijkheid die we voelen voor grote maatschappelijke vraagstukken, in de regio en daarbuiten, onder het motto ‘Sharing science, shaping tomorrow’.

Anton Pijpers, voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht