Over EBU

Als Economic Board Utrecht geloven wij dat we de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio Utrecht kunnen vertalen naar meer banen en investeringen.​

Denk aan de vraag naar oplossingen voor bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen, ouder wordende mensen, digitalisering en slimme, schone mobiliteit. Dit vraagt nieuwe competenties van de professional van de toekomst en gerichte internationalisering van onze regio.

De urgentie voor gezond stedelijk leven is hoog en niemand kan dit alleen:

  • Tot 2050 groeit het aantal huishoudens in de regio Utrecht met 42%.
  • Wereldwijd vindt verstedelijking plaats: per week trekken 1,4 miljoen mensen naar de stad.
  • Hierdoor ontstaan uitdagingen als smog, bereikbaarheid, water- & afvalstromen, schone energie, grondstoffenschaarste, etc..
  • De digitale transformatie in de economie vraagt om mensen met de juiste digitale vaardigheden, voor vrijwel ieder bedrijf en vrijwel iedere functie. Als die mensen er niet zijn, kunnen bedrijven niet groeien

Dit vraagt intensieve samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Als EBU vormen we daarom in het Get Connected netwerk coalities tussen betrokken partijen. Voor het versterken van bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Hiervoor organiseren we Get Connected bijeenkomsten, bieden we nieuwe en bestaande initiatieven een podium, helpen we bij de ontwikkeling van groene, gezonde en slimme business cases en bij financiering van initiatieven. Ook bieden we hulp bij internationalisering van initiatieven en talentontwikkeling.

Get Connected
Wil je meer weten, kunnen wij je ondersteuning bieden bij jouw initiatief of wil je aanhaken op een van onze bestaande initiatieven? Neem dan contact met ons op.

Doe mee, meld je aan voor onze nieuwsbrief of neem contact op met een van onze domeinmanagers.