EBU Governance

De Stichting EBU richt zich op het vanuit eigen kracht stimuleren van een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht. Dit doet zij door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor de transities in de economie en de grote maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor verwerft de regio een eigen onderscheidend gezicht en eigen identiteit.

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

• samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te stimuleren/aan te jagen;
• bijeenkomsten te organiseren, gericht op het delen en verspreiden van relevante kennis en ervaringen;
• kennis te vergaren en het (laten) uitvoeren van relevant onderzoek;
• het netwerk “Get Connected” te ondersteunen.

Bestuur
De stichting kent een bestuur en een Raad van Advies. Het bestuur richt zich op het besturen van de stichting, waaronder financiën en personeel. Per 23 mei 2014 bestaat het bestuur uit dhr. H.W. (Henk) Broeders, voorzitter; dhr. J.P. (Peter) van der Meij en mevr. R.M. (Roos) van Erp – Bruinsma.

Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door de Board. De Board richt zich op de inhoud, zoals het verkennen en stimuleren van maatschappelijke uitdagingen en economische kansen en heeft de strategische economische agenda opgesteld. Dhr. Broeders vormt de liaison tussen bestuur en board. De EBU werkt met dit reglement.