Ons verhaal

Als Economic Board Utrecht geloven wij dat we de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio Utrecht kunnen vertalen naar meer banen en investeringen.​ Lees meer over EBU

Drie jaar geleden hebben we als regio met elkaar gezond leven in een stedelijke omgeving als gedeelde agenda omarmd en zijn we het avontuur gestart om de propositie concreet te maken en gezond leven in een stedelijke omgeving niet te beperken tot een utopie. Na drie jaar hebben we hier mooie voorbeelden van. Maar er zijn ook nog onbeantwoorde vragen.

We begonnen 2017 goed met het nieuws dat de regio Utrecht weer is uitgeroepen tot Most Competitive Region (na de Brexit), maar dat is natuurlijk niet direct aan de EBU toe te schrijven. Een paar mooie EBU-successen:

  • De oproep tot participatie voor Kantoren als Grondstoffendepots, die heeft geleid tot een succesvol consortium voor het aanbod en bundeling van de vraag;
  • Het acceleratorprogramma Diagnose Voeding & Gezondheid met onder andere BeBright en Rabobank;
  • De start van 3DMedical met Protospace, HU en UMCU als mooie cross-over tussen de domeinen slim en gezond, dat met de toekenning van de status van Smart Industry Fieldlab ook erkenning uit Den Haag ontvangt.

We komen nu in een fase waarin we als regio een keuze kunnen maken voor een schaalsprong in onze activiteiten

Het Rijk vraagt hierom als het gaat om Regiodeals en Invest-NL. En daar hebben we u, bedrijfsleven en kennisinstellingen, hard bij nodig.

Willen we daarnaast van gezond leven in een stedelijke omgeving een gezamenlijke toekomst maken, inclusief digitalisering, dan hebben we een goede balans nodig tussen de economische kansen en de publieke waarden. We zullen de professionals van de toekomst moeten voorzien van de benodigde digitale vaardigheden. Er zijn nieuwe verdienmodellen nodig om voor de circulaire economie voor een echte doorbraak te zorgen. Ook moeten we aan de slag met (ethische) spelregels voor de Smart City en met vraagstukken als (big) data in de zorg.

Lees meer over stichting Economic Board Utrecht