EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Talent aantrekken, ontwikkelen en behouden

De Utrecht Talent Alliantie is het samenwerkingsverband dat werk maakt van talent ontwikkeling en behoud in de regio Utrecht, Gooi- en Vechtstreek. Doe je mee?

Voor welke uitdaging staan we?

Op delen van de arbeidsmarkt sluit het personeelsaanbod onvoldoende aan op de vraag. Deze dynamiek versnelt. Daarom is aanvulling nodig op het traditionele arbeidsmarktbeleid. Dat is de opgave van de Utrecht Talent Alliantie.

Urgentie door structurele ontwikkelingen

Er is sprake van versnelde krimp van sectoren door de coronacrisis, blijvende tekorten in omvangrijke beroepsgroepen, kwetsbaarheden zijn door de crisis uitvergroot zoals digitale vaardigheden die onvoldoende aansluiten bij de vraag.

Ambities en doelstellingen

  • In onze regio vinden soepele en veilige overstappen plaats van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. 10.500 extra overstappen per jaar, 73.500 in 7 jaar.
  • Leven lang ontwikkelen is het nieuwe normaal en voor iedereen vanzelfsprekend. 85.700 extra deelnemers per jaar, 600.000 in 7 jaar.
  • De beroepsbevolking in onze regio is digitaal vaardig. 16.000 extra personen bereiken basisniveau digitale vaardigheden per jaar, 112.000 in 7 jaar.

De veerkracht van de regionale arbeidsmarkt moet zich nu bewijzen. De alliantie coördineert middelen en voorkomt versnippering en overlap van arbeidsmarktacties door gezamenlijke aanpak en toewijding.

Strategische initiatieven van alliantiepartners

  • Utrecht leert | zij-instroom naar onderwijs
  • Utrecht zorgt | transferpunt werken en leren in zorg en welzijn
  • Technologieraad Regio Utrecht  | bevordert instroom naar techniek
  • U-TECH community | binnen de Utrecht Tech Community werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan het verkleinen van de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt
  • Media Perspectives

Nieuwsgierig naar de Utrecht Talent Alliantie?

Hoe kan de alliantie bijdragen aan het bereiken van de arbeidsmarktdoelen van je organisatie? Of wil jij bijdragen aan onze ambities? De UTA komt graag in contact.

Naar de UTA website