Stel een vraag

De toenemende technologisering en digitalisering vraagt nieuwe competenties van de huidige arbeidsmarkt. Het cluster Human Capital Agenda (HCA) brengt de kloof in kaart die bestaat tussen onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze kloof waar mogelijk.