Stel een vraag

De toenemende technologisering en digitalisering vraagt nieuwe competenties van de huidige arbeidsmarkt. Het cluster Human Capital Agenda (HCA) brengt de kloof in kaart die bestaat tussen onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze kloof waar mogelijk.

De HCA ondersteunt onderwijs-arbeidsmarktcoalities in techniek, zorg, onderwijs en ICT. Daarbij geven de partners prioriteit aan de volgende opgaven: Upskilling (het uitbreiden van vaardigheden om mee te kunnen groeien met de vraag binnen de eigen beroepsgroep); Reskilling (omscholing naar werk in andere sectoren via verkorte leertrajecten) en Adaptiviteit (werkzoekenden en werkenden moeten een leven lang ontwikkelen).

Strategisch personeelsbeleid

De regio Utrecht staat nationaal en internationaal bekend als een aantrekkelijke, sterke economische regio. Tegelijkertijd weten we dat de arbeidsmarkt komende jaren verandert. Deels zijn deze veranderingen al in gang gezet door de economische effecten van corona. Zo groeit de vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorgsector en het onderwijs, terwijl in andere sectoren juist banen verdwijnen. Als regio maken we daarom een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA), die aansluit op de Regionale Economische Agenda (REA). Hiermee werken we aan het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van voldoende gekwalificeerde mensen, zodat we ook in de toekomst die sterke economische positie behouden. 

Er zijn al veel mooie arbeidsmarktinitiatieven in de regio. Kennisinstellingen en bedrijven werken bijvoorbeeld samen zodat opleidingen aansluiten op de vraag van werkgevers. Er zijn initiatieven die jongeren begeleiden bij hun studiekeuze, programma’s om mensen zonder baan om te scholen en zo aan een baan te helpen. Met de Human Capital Agenda gaan we als regio samenwerken. Zo kunnen we de verschillende initiatieven met elkaar verbinden, versterken we de links tussen verschillende sectoren en hebben we als regio meer impact.

Utrecht Challenge Alliantie

Design sprints, hackathons; er zijn allerlei manieren om aan innovatieve oplossingen te komen. Maar hoe werkt dat met de grotere vraagstukken waar bedrijven en publieke organisaties mee te maken hebben? Denk aan de veranderende samenleving, klimaatverandering, de digitale transitie. Hiervoor organiseert de Utrecht Challenge Alliantie met bedrijven en onderwijsinstellingen samen challenges: kortere en langere innovatietrajecten waarbij interdisciplinaire teams aan oplossingen werken voor deze vraagstukken.

De Utrecht Challenge Alliantie is een initiatief van Economic Board Utrecht, Gemeente Utrecht en drie Utrechtse onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, ROC Midden-Nederland en Hogeschool Utrecht. 

Lees meer op de website van de Utrecht Challenge Alliantie.