HCA Gezond

De belangrijkste uitdaging binnen het domein Gezond is hoe met minder middelen en menskracht kwalitatief goede zorg kan worden geboden. HCA Gezond sluit hierop aan door te kijken naar de impact van zorginnovaties op zorgberoepen. Wat zijn de competenties voor professionals in de zorg van de toekomst? Hoe komen de opleidingen van toekomstbestendige professionals eruit te zien? Ook staat de verbetering van de innovatiecultuur binnen zorgorganisaties op de agenda.

Binnen het domein Gezond is er ook een HCA Life Sciences. Binnen Life Sciences is technologie van grote invloed op de omvang, inhoud en ontwikkeling van beroepen en de wijze van diagnostiek. Door de vervanging van menselijke medische diagnostiek door ICT-toepassingen, verandert ook de arbeidsmarkt. De topsector Life Sciences heeft een eigen HCA. Er wordt nu gewerkt aan de regionale vertaalslag.

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58