HCA Groen

HCA Groen sluit aan op de twee belangrijkste actielijnen binnen het domein Groen, namelijk Energieneutraal wonen en werken en Circulaire economie. Als het gaat om energietransitie richt HCA zich op opleiden, om- en bijscholen van professionals die werken in de bouw/ installatiebranche/ duurzaamheid. Daarnaast wordt er voor beide actielijnen gewerkt aan onderwijsvernieuwing, worden er leerwerkplekken gecreëerd en is er aandacht voor het vergroten van de instroom van nieuwe studenten. Ook wordt een techniekroute ontwikkeld voor ‘de groene economie’.

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58