EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

EBU stuurt minister Dijkgraaf brandbrief over belang van internationale studenten

Economic Board Utrecht – netwerk van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de metropoolregio Utrecht – maakt zich zorgen over het verzoek van de minister aan hogescholen en universiteiten om te stoppen met werving van buitenlandse studenten. Lees onze brief aan minister Dijkgraaf.

Utrecht meest competitieve regio Europa

Metropoolregio Utrecht met 1,5 miljoen inwoners is, na regio Stockholm, de meest competitieve regio van Europa. Wij hebben de ambitie om als mainport significant bij te dragen aan een gezondere wereld, via gezonde mensen, gezonde leefomgeving en gezonde (digitale) samenleving: “Utrecht Heart of Health”.

Om deze positie te houden is investeren in het innovatievermogen van het onderwijs en bedrijfsleven net als de continue kwaliteit van de arbeidsmarkt, zowel praktisch als theoretisch, essentieel. Dit vraagt een gerichte aanpak voor regio’s en sectoren met arbeidsmarktkrapte, in het bijzonder de technologie, zorg, duurzaamheid en techniek. Dit stelt de minister ook in de Internationale Kennis- en Innovatiestrategie (IKT). Onze regio heeft na Zeeland de grootste arbeidsmarktkrapte van Nederland.

Internationale studenten belangrijk

De komende decennia zullen er honderdduizenden nieuwe praktische en theoretische professionals nodig zijn in Nederland. Onze hogescholen en universiteiten leveren daaraan een belangrijke bijdrage door het opleiden van internationale studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In het MBO gebeurt dit tot op heden nog beperkt, maar wordt het belang van de inzet van internationale studenten voor de arbeidsmarkt onderschreven. We werken er hard aan nog meer professionals aan onze regio te binden. Al het talent hebben we hard nodig. De vraag naar arbeid speelt in metropoolregio Utrecht over de volle breedte van sectoren en de tekorten zullen zonder extra inspanningen verder oplopen. Stoppen met werven van internationale studenten zal niet alleen onze onderwijsinstellingen treffen, maar ook voor het bedrijfsleven de regio negatieve gevolgen hebben. De leden van de EBU hechten veel waarde aan studenten met een internationale en interculturele blik. Dit wordt mede geleerd in een internationaal klaslokaal, ook in Nederland.

Lees hier onze brief aan minister Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: