Domein

(2011) De concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad in Europa (PBL)

In dit onderzoek vergelijkt het Planbureau voor de Leefomgeving de Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) met die Europese regio’s waarin zich concurrerende bedrijven bevinden. Er zijn dus alleen regio’s met elkaar vergeleken die economisch relevant zijn voor de Noordvleugel. De belangrijkste Europese concurrenten van bedrijven in de Noordvleugel bevinden zich in nabijgelegen regio’s en grote productiegebieden. De regio Parijs is de belangrijkste concurrent, gevolgd door regio’s als Milaan, Dublin, Antwerpen, Düsseldorf en Londen. De verschillende economische sectoren in de Noordvleugel ondervinden ieder concurrentie uit verschillende EU-regio’s. De belangrijkste Europese concurrenten van bedrijven in de Noordvleugel kenmerken zich vooral door hun innovatieve vermogen, relatief omvangrijke potentiële beroepsbevolking en hun goede geografische bereikbaarheid. In hoeverre bedrijven in de Noordvleugel een betere of slechtere positie innemen t.o.v. Europese concurrenten, is afhankelijk van de economische sector die wordt beschouwd.

Download het onderzoek