(2012) Perspectieven voor de vastgoedmarkt (KvK)

De Kamer van Koophandel Midden-Nederland behandelt in het rapport ‘Perspectieven voor de vastgoedmarkt’ algemene trends binnen de vastgoedmarkt. Het rapport concludeert dat vraag en aanbod op de vastgoedmarkt niet meer in balans zijn en er grote inspanningen nodig zijn om dit probleem structureel op te lossen. Enkele handreikingen voor de vastgoedagenda:

  • ontwikkel een gezamenlijk toekomstperspectief op de kantoren-, bedrijventerreinen-, winkel- en woningmarkten.
  • organiseer onderlinge samenwerking.
  • experimenteer met toepassing van nieuwe ruimtelijke instrumenten (zoals herbestemming).
  • zet in op sanering van verouderd, kansarm vastgoed (met name kantoren). Beschouw transformatie of sloop als oplossing.
  • verken de behoefte aan nieuwe financierings- en verdienmodellen.

Download het rapport