Domein

(2016) Arbeidsmarktprognose 2016-2017 (UWV)

De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder met 1,8% in 2016 en 2% in 2017. Het aantal banen neemt in 2 jaar tijd met 209.000 toe en jaarlijks ontstaan er zo’n  870.000 vacatures. Dit blijkt uit de UWV arbeidsmarktprognose 2016-2017. 
De werkgelegenheid neemt toe in meerdere sectoren. De banengroei is het grootst in de uitzendbranche (86 duizend banen in twee jaar), maar er komen ook banen bij in de horeca en groot- en detailhandel. En er is voor het eerst weer banengroei in de bouw. Het aantal banen in de financiële dienstverlening neemt al jaren achter elkaar af. In arbeidsmarktregio Midden-Utrecht maken de zakelijke dienstverlening zoals uitzendbedrijven en de ICT een sterke groei door.
Het aantal zelfstandigen neemt jaarlijks toe, inmiddels is 1 van de 5 banen een zelfstandigenbaan. Vrouwen stoppen minder vaak met werken bij gezinsuitbreiding en ouderen werken langer door. Mede door de veranderde arbeidsmarkt is de groei van het aantal ontstane vacatures de komende jaren bescheiden. In alle arbeidsmarkregio’s daalt het aantal WW-uitkeringen tussen 2015 en 2017 en ook het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking) neemt af. In absolute aantallen daalt het aantal WW-uitkeringen in twee jaar tijd het sterkst in Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, West- en Noordoost-Brabant en Groningen.

Download het onderzoek