Domein

(2016) European Innovation Scoreboard 2016 (EC)

Provincie Utrecht is volgens de Europese Commissie innovatieleider. Dat blijkt uit de ‘European Innovation Scoreboard 2016’. Het Innovation Union Scoreboard vergelijkt jaarlijks de onderzoek- en innovatieprestaties van de 28 lidstaten van de Europese Unie. 
In zijn totaliteit is Nederland in 2016 voor het eerst leidend in Europa op het gebied van innovatie. Samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden, vormt Nederland de kopgroep van landen die minimaal twintig procent boven het Europese gemiddelde scoren op 25 indicatoren voor innovatiekracht.
Volgens de analyse heeft ons land vooruitgang geboekt bij de hoeveelheid private investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt onderzoek steeds vaker door het bedrijfsleven omgezet in producten en diensten en is het aantal hoger opgeleiden in Nederland gegroeid. Utrecht is volgens de Europese Commissie sterk in hoger onderwijs, publieke R&D en innovatief mkb dat onderling samenwerkt. Een blijvend ontwikkelpunt is private R&D en de verkoop van innovatieve producten en diensten.

Link naar het onderzoek