Domein

(2017) Armoedemonitor 2017 (Gemeente Utrecht)

De armoede in de gemeente Utrecht neemt toe, al vlakt de groei wel af. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is in de periode 2010-2014 gestegen tot 12%. Met name onder alleenstaanden, 65-plussers en jongeren is er sprake van armoede. Ongeveer 1/3 deel van de huishoudens met een laag inkomen werkt. Er is een sterke stijging (46%) van het aantal kinderen dat wordt geboren in een huishouden dat binnen de WSM-klasse (wettelijk sociaal minimum) tot en met 101% valt. 

In deze monitor wordt armoede breder gedefinieerd en onderzocht dan enkel een laag inkomen. Gezondheidsproblematiek, eenzaamheid en sociale factoren hebben invloed op hoe armoede wordt ervaren. Deze beleving van armoede is onderzocht op basis van gegevens uit de Utrechtse Inwonersenquete (2016). Voor wat betreft de armoederegelingen en schuldenproblematiek is er gebruik gemaakt van gegevens van Werk en Inkomen.

Download het onderzoek