Domein

(2017) Regionaal economische groei in Nederland (PBL)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het PBL gevraagd onderzoek te doen naar de karakteristieken van regio’s met verschillende economische groeipaden en kwaliteit van het woon-werkklimaat. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er grote verschillen zijn tussen Nederlandse regio’s als het gaat om economische ontwikkeling en kwaliteit van het woon-/werkklimaat.
De afgelopen decennia is een patroon ontstaan van (sterke) groei in de Randstad en het zuiden, en een gemiddeld groeiend oosten en noorden. Het productiviteitsniveau van de regio Groot-Amsterdam is van alle Nederlandse regio’s het hoogst en de regio kent sinds 1980 ook een sterke groei. De regio Groot-Amsterdam is daarmee de leidende regio (‘frontier’). De regio’s aan de snelweg A2 en in Noord-Brabant (regio’s Eindhoven en Den Bosch) kennen echter sinds enkele jaren een hogere productiviteitsgroei en lopen snel in. Dit worden de catching-up-regio’s genoemd en zijn belangrijk voor de economische groei van Nederland. Daarnaast is er een vitale middengroep, vooral gelegen in Drenthe, Overijsel, delen van Gelderland en Noord-Holland, die relatief stabiel bleven. Deze regio’s hebben een minder stedelijk profiel. Er zijn slechts enkele regio’s die achterop zijn geraakt (divergeren): IJmond, Kop van Noord-Holland en Zuidwest-Friesland.
Niet alleen in economische prestaties zijn er verschillen tussen regio’s, ook de kwaliteit van het woon-werkklimaat verschilt. De groeiregio’s hebben een hogere kwaliteit van het woon-werkklimaat; vooral op de nabijheid tot banen, de bereikbaarheid, en de nabijheid van culturele en culinaire voorzieningen. Ook het aantal voorzieningen is in de groeiregio’s in het algemeen groter. Binnen de groeiregio’s zijn wel verschillen te zien. De sterkste groeiregio’s (strong catching-up-regio’s) hebben minder hoge scores op allerlei voorzieningen dan de minder sterke groeiers (catching-up-regio’s). Vooral op de nabijheidsindicatoren en het aantal voorzieningen dat te maken heeft met het stedelijke woon-werkklimaat scoren minder sterke groeiers beter.

Download het onderzoek