Domein

(2017) Utrecht Innoveert in 2016 (Panteia, in opdracht van de EBU)

Hoe innovatief zijn bedrijven in de provincie Utrecht? Deze vraag staat centraal in het rapport ‘Utrecht Innoveert in 2016’ dat Panteia heeft uitgevoerd in opdracht van de Economic Board Utrecht.
De innovativiteit van bedrijven in provincie Utrecht is in kaart gebracht aan de hand van de innovatiepiramide. Dit is een schaal met vijf niveaus in opklimmende mate van innovativiteit. Binnen de innovatiepiramide worden vijf segmenten onderscheiden: bedrijven behoren tot de koplopers, ontwikkelaars, toepassers, volgers of niet-innovatieven. De innovatiepiramide voor de provincie Utrecht is afgeleid uit de antwoorden op de vragen die zijn gesteld over innovatie in het kader van de enquête Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de innovativiteit in de provincie Utrecht en naar verschillen tussen gemeenten, bedrijfsgrootte en sectoren in 2016. Op enkele aspecten wordt vergeleken met de meting van 2014.
Uit de analyse blijkt dat innovativiteit gerelateerd is aan de bedrijfsgrootte: hoe groter het bedrijf, hoe sterker de top van de innovatiepiramide is vertegenwoordigd. In de sectoren ‘ICT, communicatie’ en ‘industrie’ is het aandeel koplopers en ontwikkelaars het hoogst.
Binnen de provincie zijn de verstedelijkte gebieden het meest innovatief, met de gemeenten Utrecht en Amersfoort en hun directe omgeving aan de top van de ranking. In de kleinere gemeenten liggen de innovativiteitsscores lager dan bij de grote gemeenten. Nabijheid van een stedelijk milieu gaat kennelijk samen met een concentratie van innovatieve bedrijven. Agglomeratievoordelen samenhangend met snelle contacten, nabijheid van klanten en leveranciers en uitwisseling van informatie spelen daarbij een rol.  

Download het onderzoek