Domein

(2018) Snapshots van de regionale economie (EBU Research)

In de publicatie Snapshots van de regionale economie van EBU research zijn economische basisindicatoren opgenomen over de verschillende regio’s in de provincie Utrecht: de economische groei, de opbouw van de economie naar sectoren, en de betekenis van zzp’ers, mkb en grootbedrijven. Door vergelijking met Nederlandse gemiddelden ontstaat ook een beeld van de regionale specialisaties. Voor deze snapshots is de indeling in statistische regio’s gevolgd zoals die ook door het CBS wordt gebruikt voor economische statistiek; deze indeling wijkt af van de bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals U10 en regio Amersfoort.

Download deze publicatie

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.