Snapshots gemeenten

Voor goed beleid zijn actuele cijfers nodig. De snapshots lokaal bieden inzicht in de economie van de regio Utrecht. De factsheets leren hoe gemeenten zich verhouden tot elkaar op het gebied van onder andere de opbouw van de economie naar sectoren en de betekenis van zzp'ers, mkb en grootbedrijven. De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA.

Bekijk de factsheets Banen, Vestigingen, Sectorstructuur, Grootteklasse.

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.