Vestigingen

Terug naar overzicht

Net als voorgaande jaren is het aantal vestigingen in de provincie Utrecht verder toegenomen. In 2019 nam het aantal vestigingen met 5,3% toe tot een totaal van bijna 149.000. In absolute aantallen was de groei het grootst in de gemeente Utrecht, waar 2.838 vestigingen bij kwamen. De sterkste relatieve stijgers zijn de gemeenten Utrecht (7,1%), Vijfheerenlanden (7,1%) en Woerden (7,0%). Opnieuw is in geen enkele gemeente sprake van krimp van het aantal vestigingen. 
 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.